Lisääntyminen

Viljakäärmeet on melko helppo saada lisääntymään terraariossa. Yleensä riittää jos molempia sukupuolia, sukukypsiä yksilöitä pidetään samassa terraariossa. Jos käärmeiden ei haluta lisääntyvän, ei samassa terraariossa saa koskaan asuttaa koirasta ja naarasta. Vaikka munitut munat voikin jättää hautomatta, on väärin rasittaa naarasta jokavuotisilla muninnoilla, jos munia ei kuitenkaan haudota poikasiksi. Poikasten hoitoon on myös varauduttava hyvissä ajoin etukäteen, sillä ne vaativat paljon tilaa, aikaa, ruokaa sekä rahaa. Ruoka kannattaa hankkia tai siitä kannattaa sopia ruokaeläinkasvattajan kanssa jo hyvissä ajoin etukäteen, sillä kesällä ei pinkkejä saa isompia määriä juuri mistään muualta kuin eläinkaupoista, joissa ne maksavat pahimmillaan yli 2 euroa kappaleelta.

Etenkin kesällä ja syksyllä on viljakäärmeen poikasista ylitarjontaa, minkä takia on todennäköistä, että osa poikasista jää pitkäksikin aikaa kasvattajan hoidettaviksi. Yleensä poikasten myyntiin kannattaa varata aikaa 4-6 kuukautta, mutta aika voi olla paljon pidempikin eikä ole lainkaan epätavallista, että edellisvuoden poikasia on jäljellä vielä uuden lisääntymiskauden alkaessa. Jos olet epävarma siitä, pystytkö hoitamaan kaikkia poikasia, kannattaa osa munista pakastaa heti muninnan jälkeen. Kasvattajan vaativin tehtävä on kuitenkin katsoa, että jokainen eläin saa hyvän kodin sekä antaa mahdollisimman hyvät ohjeet jokaiselle uudelle käärmeen omistajalle. Tärkeää on myös auttaa ostajaa, jos hänelle tulee ongelmia tai kysymyksiä eläimen kotiuttamisen aikana.

Viljakäärmeet voivat tulla sukukypsiksi jo alle vuoden ikäisinä, mutta on turvallisinta odottaa kunnes naaras on noin kolmevuotias. Lisääntymisen kannalta ikää tärkeämpi tekijä käärmeillä on kuitenkin eläimen koko. Naaraan pitäisi olla vähintään 300 gramman painoinen ja metrin pituinen, jotta lisääntyminen olisi turvallista. Nuori suurikokoinen naaras saattaa lisääntyä ongelmitta, mutta vanhempi kitukasvuinen yksilö ei välttämättä ole valmis munimaan. Jos viljakäärmeitä lisäännytetään liian nuorina tai pienikokoisina, voi seurauksena olla hedelmöittymättömiä munia, munintavaikeuksia, vakava nestevajaus ja jopa naaraan kuolema. Naaraat menettävät yleensä painostaan muninnan aikana noin 30-50%, mikä tarkoittaa pienellä naaraalla jopa puolentoista vuoden kasvun menettämistä. Koiraan koolla ei ole kovin suurta merkitystä, mutta kovin nuori tai pieni koiras ei aina tiedä, mitä sen pitäisi tehdä naaraan kanssa, minkä takia poikaset voivat jäädä tulematta.

Valmistelu ja parittelu
Raskaus ja muninta
Haudonta