Lämmitys ja valo

Viljakäärmeet ovat sopeutuneet elämään suunnilleen samoissa lämpötiloissa kuin ihminenkin. Vaihtolämpöisinä eläiminä ne eivät kuitenkaan voi säätää omaa ruumiinlämpöään, vaan ne joutuvat käyttämään hyväkseen ympäristönsä lämpötilaeroja pitääkseen yllä tärkeimpiä elintoimintojaan. Lämpötilaeroja viljakäärmeet tarvitsevat esimerkiksi ruoansulatukseen, alkionkehitykseen sekä terveenä pysymiseen. Luonnossa käärmeiden lämmönlähde on aina aurinko. Eläimet voivat lämmitellä joko suoraan auringon valossa tai käyttää hyväkseen auringon lämmittämiä pintoja. Terraarion lämpötilaerot luodaan kuitenkin aina keinotekoisesti joko lämpömaton, lämpökaapelin tai lämpölampun avulla.

Viljakäärmeelle sopiva yleislämpötila on 22–27 °C. Yöllä lämpötila saa laskea 20 asteeseen ja päivällä yleislämpötila saa nousta korkeimmillaan noin 30 asteeseen. Pidempiä aikoja äärilämpötiloissa pitää välttää, sillä ne voivat aiheuttaa ruokahaluttomuutta, oksentelua ja muita terveydellisiä ongelmia. Käärmettä tai sen terraariota ei saa koskaan pitää paikassa, johon aurinko paistaa suoraan, sillä suljettu tila kuumenee hyvin nopeasti auringon paahteessa.

Käärme tarvitsee myös lämmittelypaikan, jonka lämpötila kohoaa päivällä 10–12 tunniksi noin 29–35 asteeseen. Oikeat lämpötilat on yleensä helppo järjestää viileämmässäkin asunnossa, sillä lämmityslaitteet monesti nostavat koko terraarion yleislämpötilaa muutamalla asteella. Jos lämpötila laskee talvella liian matalaksi, voi käärmeelle pitää talvilevon. Toisaalta kesällä voi lämmityksen kytkeä pois päältä, jos huoneen lämpötila nousee turhan korkeaksi.

Aamu- ja ilta-aktiivisena eläimenä viljakäärme ei tarvitse erillistä kirkasta valoa, vaan sille riittää yleensä ikkunasta tuleva valo. Silti valaistu terraario on useimpien ihmisten mielestä mukavamman näköinen kuin pimeä. Päivänvalon kaltainen valo sopii terraarioon parhaiten, sillä se tuo hyvin esille käärmeiden värit. Parhaiten käyttöön sopivat akvaariolamput, jotka eivät lämmitä terraariota. Matelijoille tarkoitettuja UVB-putkia viljakäärmeet eivät tarvitse ja niitä kannattaa jopa välttää, jos terraariossa aiotaan pitää punasilmäisiä käärmeitä, joilta puuttuu kokonaan UV-valolta suojaava musta pigmentti.

Lämmittelypaikka
Eläinkaupoista löytyvät lämpömatot ja lämpökaapelit sopivat hyvin viljakäärmeen lämmittelypaikan luomiseen. Matto tulisi laittaa aina terraarion pohjan alle eikä terraarion sisälle, jossa käärme voi kaivautua sen alle tai liata sitä jätöksillään. Matto tai kaapeli sijoitetaan aina terraarion toiseen päätyyn niin, että se kattaa terraarion pohjasta korkeintaan 1/3 - 1/4 kokoisen alueen. Lämpömaton ja pohjan väliin on syytä jättää pieni ilmakerros maton ylikuumenemisen estämiseksi. Sopiva lämpötila lämpömaton yläpuolella on noin 32 astetta.

Lämmityksen voi tehdä myös tavallisten kohdelamppujen, eli spottien avulla, joita nykyään myydään lemmikkieläinkaupoissa. Kohdelamppu kannattaa sijoittaa terraarion ulkopuolelle tai terraarion sisään laitettuna se tulee suojata niin, ettei käärme pääse polttamaan itseään. Terraarion sisällä oleva lamppu nostaa terraarion yleislämpötilaa, minkä takia ratkaisu sopii vain suurikokoisiin terraarioihin. Koska spotin lämmittämä alue on kuumimmillaan suoraan spotin alla ja viilenee tasaisesti kauemmaksi mentäessä, saa lämpötila olla suoraan spotin alla aavistuksen verran liian korkea, noin 35 astetta. Ulkopuolelle sijoitettu lämpölamppu voi paistaa esimerkiksi terraarion yläosiin kiinnitetylle hyllylle tai lasin läpi pohjalle.

Jotta terraarion yleislämpötila ei nouse liian korkeaksi ja terraarion lämpötilaerot pysyisivät mahdollisimman suurina, kannattaa valita vain yksi lämmitysmenetelmä ja kohdistaa kaikki lämpö pieneen osaan terraariota. Jos siis haluat järjestää terraarion valaistuksen spottilampulla, älä laita terraarioon lämpömattoa tai - kaapelia!

Lämmitystä ja valoa kannattaa pitää päällä korkeintaan 12 tuntia päivässä. Helpoiten päivärytmin saa aikaan ajastimilla, joita myydään monissa kaupoissa. Sen avulla lämmitys (ja valot) kytkeytyy automaattisesti aamuisin päälle ja sammuu iltaisin itsestään.

Lämpötilojen tarkkailu
Terraarion lämpötilat on hyvä mitata ennen terraarion käyttöönottoa. Lämpötila mitataan sekä lämmittelypaikalta että ns. viileältä puolelta. Jos lämpötilat eivät ole kohdallaan, pitää lämmitystä säätää, kunnes lämpötilat ovat käärmeelle sopivia. Terraarion lämpötilat olisi hyvä tarkistaa myös silloin, kun huoneen lämpötilat muuttuvat tai jos terraarion lämmitystä muutetaan.

Kesähelteillä terraarion lämpötila voi nousta paljonkin. Terraarion lämpötilaa voi laskea siirtämällä kohdelamppua kauemmaksi tai vaihtamalla siihen pienempitehoisempi lamppu. Myös lämpömattoa voi siirtää niin, että se lämmittää pienempää aluetta. Toinen vaihtoehto on käyttää himmennintä, jolla avulla lämpötilaa voi säätää portaattomasti. Jos yleislämpötila nousee yli 27 asteen, kannattaa lämmitys kytkeä kokonaan pois päältä.

Talvella voi ongelmana olla liian alhaiset lämpötilat. Silloin voi joko pyrkiä nostamaan terraarion lämpötilaa tai laittaa käärmeet talvilevolle. Talvilevosta löytyy lisää asiaa oman otsikkonsa alta.